237
عطار نصرتی - Home
انگلیسی
جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی:محمدرضا عطارنصرتی

مرتبه علمی:مربی

nosrati.mohamadreza@gmail.com

محل عکس
Home

تاریخ اخذ مدرک

دانشگاه/ شهر

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

 

1385

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دامپزشکی

دکترای حرفه ای  (DVM)

 

1392

علوم و تحقیقات تهران

فیزیولوژی

دکترای تخصصی (Ph.D)

 

 

عنوان پایان نامه دکترای حرفه ای/ استاد راهنما:

مطالعه عوامل تاثیرگذار تغذیه ای و هورمونی بر میزان پلاسمایی هورمون های تیروئیدی در گاوهای شیری- دکتر وهاب باباپور (دانشگاه تهران)

عنوان رساله دکترای تخصصی/ استاد راهنما:

تاثیر ال- تریپتوفان جیره بر میزان پلاسمایی هورمون رشد، هورمون های تیروئیدی، کورتیکوسترون، کاتکولامین ها و رفتارهای تغذیه ای و هیجانی در جوجه های گوشتی- دکتر وهاب باباپور (دانشگاه تهران)

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.